Wednesday, March 12, 2008

Κάποιες σκέψεις πάνω στην Αστρολογία ( απο τη Φρούλη Τ. )

Η κατανόηση του κόσμου μπορεί να περιγραφεί και ως αντίληψη της ταυτότητάς του. Ο άνθρωπος αναζητώντας να αποκτήσει αυτή την αντίληψη σχηματίζει συχνά νοητικούς χάρτες που αποτελούνται από αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά σημεία και από συνδέσεις μεταξύ τους. Οι χάρτες αυτοί αρχικά χρησιμοποιούνται ως αναλυτικά εργαλεία πλοήγησης στις διάφορες διαστάσεις, επίπεδα, αποχρώσεις του κόσμου και τα εδάφη που εξερευνούνται συμπληρώνουν, σαν τα κομμάτια ενός παζλ, μια συνολική εικόνα, η οποία όσο η διερεύνηση προχωρά, τείνει να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο την ταυτότητα του κόσμου.

Κάποια στιγμή η αναλυτική προσέγγιση υποχωρεί και δίνει τη θέση της σε μια πιο διαισθητική αντίληψη του κόσμου. Μοιάζει σαν να αναδύεται ο χάρτης όχι πια ως ένα διάγραμμα σημείων και συνδέσεων, αλλά να γεννιέται μέσα από αυτόν μια ιδιαίτερη μορφή, μια γεωμετρική, όμορφη και ζωντανή εικόνα που η "μαγεία" της παρασέρνει τον άνθρωπο σε μια άμεση βίωση της ταυτότητας του κόσμου, που συνοδεύεται από αρμονικά συναισθήματα. Η αίσθηση της αρμονίας αποτελεί ουσιαστικά την ισχυρότερη ένδειξη για την αλήθεια της ταυτότητας.

Ο άνθρωπος είναι εικόνα του κόσμου και κάθε άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Η αναγνώριση των σημείων του κόσμου και ο σχηματισμός νοητικών χαρτών με σκοπό την αντίληψη της ταυτότητάς του, άραγε διαφέρει από την αναγνώριση των σημείων του ανθρώπου για την ανακάλυψη κάθε μιας ανθρώπινης ταυτότητας; Όχι όμως με την έννοια μιας διανοητικής διερεύνησης αλλά με την έννοια μια αισθησιακής προσέγγισης που στοχεύει στο να γίνει αισθητή η αρμονία της μορφής της ταυτότητας και να προσεγγιστεί αυτή ως "αρμονικός παλμός κάθε ατομικής ψυχής", παρά ως ανάλυση των χαρακτηριστικών μιας προσωπικότητας.

Μια τέτοια διερεύνηση θα σχετιζόταν περισσότερο με τη σκιαγράφηση μιας εικόνας, ενός "αρμονικού διαγράμματος", παρά με τη συγγραφή ενός αναλυτικού κειμένου γεμάτου λογικά πορίσματα. Ο γενέθλιος αστρολογικός χάρτης έχει χαρακτηριστικά που τον καθιστούν δυναμικό και κατάλληλο εργαλείο για μια τέτοιου είδους διερεύνηση. Αποτελεί μοναδικό αποτύπωμα για κάθε άνθρωπο και είναι γεωμετρικό διάγραμμα με σημεία, που σχετίζονται μεταξύ τους. Η γεωμετρία ενός αστρολογικού χάρτη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συγγενής και γενεσιουργός αιτία της αρμονίας, που η διερεύνηση αποσκοπεί να προσεγγίσει και να κάνει αισθητή.

Η μελέτη του αστρολογικού χάρτη θα πρέπει να βασίζεται στην πολύ καλή και βαθιά γνώση των στοιχείων του, των σημείων, των γραμμών, των εννοιών που αντιστοιχούν σε αυτά τα στοιχεία. Η γεωμετρία υπόκειται σε νόμους που ο μελετητής οφείλει να σεβαστεί. Η καλή γνώση της γεωμετρίας και των νόμων που διέπουν το σύστημα που εξερευνεί είναι τα φτερά που θα τον σηκώσουν από το έδαφος και θα του επιτρέψουν να ταξιδέψει ψηλά, να προσεγγίσει το στόχο του, το "αρμονικό επίπεδο". Χωρίς αυτά τα φτερά δε θα έχει δημιουργική φαντασία (τη φαντασία του οραματισμού και της ενόρασης στο αρμονικό επίπεδο), αλλά θα καταναλώνεται σε φαύλες φαντασιώσεις, μπλέκοντας τις υποκειμενικές του απόψεις, τις επιθυμίες του, τις αστήριχτες εικασίες του και τη λαχτάρα του για ενδείξεις με τα περισσότερο αντικειμενικά συμπεράσματα. Έτσι, φαίνεται εδώ ότι η νοητική, λογική προσέγγιση ενός αστρολογικού χάρτη είναι εξίσου απαραίτητη με την ενορατική προσέγγιση.

Από ένα σημείο και έπειτα ο μελετητής θα πρέπει να γίνει ικανός να παύει να διαβάζει με το νου τα σημάδια και τις γεωμετρικές σχέσεις. Θα πρέπει να "βυθιστεί" στον κόσμο που οι σχέσεις αυτές βιώνονται απευθείας ως σχηματικές αρμονίες και απευθείας εκπέμπουν νοήματα. Τότε, ακολουθώντας το νήμα αυτής της αρμονίας, για κάθε νέα σχέση που θα αποκαλύπτει θα γνωρίζει καλά ότι δεν είναι λανθασμένη, αλλά σωστή, εφόσον βέβαια τα κριτήρια που θα έχει θέσει από την αρχή της μελέτης του θα έχουν γερές βάσεις.

Η θεωρία για τις αρμονικές στον αστρολογικό χάρτη γεννά συνειρμούς που σχετίζονται με την αρμονία και με τις έννοιες της αναλογίας και της αυτο-ομοιότητας, που είναι και οι δύο τους γεωμετρικές έννοιες. Ο ίδιος ο ορισμός των αρμονικών καθιστά τη συσχέτισή τους με την αρμονία άμεση, καθόσον οι αρμονικές αποτελούν τις αντανακλάσεις στα διάφορα επίπεδα μιας αρχικής αρμονίας. Μια αρμονική σχέση μπορεί να μη γίνεται αντιληπτή εξαρχής σε έναν αστρολογικό χάρτη, αλλά με τη χρήση των αρμονικών μπορεί να αποκαλύπτεται και να συμπληρώνει το "κομμάτι της αρχικής εικόνας του παζλ" που έλειπε.Η έννοια της αναλογίας, έτσι όπως εκφράστηκε μυστικιστικά από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, αποκαλύπτει ότι το σύμπαν είναι αναλογικό, (όπως είναι πάνω έτσι είναι και κάτω). Η έννοια της αυτο-ομοιότητας περιγράφει ότι οι ιδιότητες ενός συστήματος παραμένουν ανάλογες όταν συγκρίνουμε ένα σύστημα, ένα ανάλογο υποσύστημα και ένα ανάλογο υπερσύστημα. Ανάλογο σημαίνει ένα σύστημα που παράγεται από το προηγούμενο με τη χρήση της αναλογίας, ή της γεωμετρίας. Ακολουθώντας το νήμα των σκέψεων για την αναλογία και την αυτο-ομοιότητα είναι πιο εύκολο να φανεί ότι η αρμονία που διέπει ένα σύστημα είναι ίδια με την αρμονία που διέπει ένα αναλογικό υποσύστημα, ή υπερσύστημα.

Η αστρολογία δεν αποδεικνύεται. Οι υποθέσεις και τα συμπεράσματά της δεν ερμηνεύονται από τους γνωστούς νόμους των φυσικών επιστημών, αν και σαφώς αποτελεί ένα σύστημα δομημένο πάνω σε πολύ συγκεκριμένες γνώσεις, σύμβολα και νοήματα, που σχετίζονται με πολλά από τα πεδία της επιστημονικής γνώσης, όπως τα μαθηματικά, η γεωμετρία η φυσική κλπ.

Τα συμπεράσματα της αστρολογίας αποδεικνύονται έγκυρα, περιγράφοντας πραγματικές και όχι φανταστικές καταστάσεις, σε βαθμό τόσο λεπτομερειακό και συνεπές, που πολλές φορές εκπλήσσει τον άνθρωπο και τον κάνει να χρησιμοποιεί όρους όπως "σύμπτωση, πεπρωμένο, μεταφυσική" για να τα περιγράψει, επειδή ακριβώς αδυνατεί να κατανοήσει τον ιδιαίτερο τρόπο που αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν, ξεπερνώντας τη λογική και τις αρχές που αναγνωρίζει ως έγκυρες και αποδεδειγμένες.

Η αστρολογία έχει τη δύναμη να ανοίγει στον άνθρωπο ένα παράθυρο προς μια εσωτερική κατανόηση του κόσμου, που ξεπερνά τη λογική και στηρίζεται στην αίσθηση, στη βίωση της αλήθειας. Για το λόγο αυτό η αστρολογία κρινόμενη περισσότερο από τα συμπεράσματά της και λιγότερο από την συνέπεια των αρχών της προς τους νόμους των φυσικών επιστημών, θα έπρεπε να διεκδικεί επάξια τον τίτλο μιας αξιόλογης και ουσιαστικής μεθοδολογίας προσέγγισης του κόσμου.

Ο αστρολογικός χάρτης είναι μια φωτογραφία, ένα στιγμιότυπο στο χρόνο. Μια απεικόνιση, ένα σχέδιο, ένα θεατρικό έργο, ένας χορός, ένα δράμα με ηθοποιούς, κινήσεις, σχέσεις, χώρους, μεταβάσεις. Είναι το στιγμιότυπο ενός γίγνεσθαι. Είναι μεγαλειώδες, γιατί εκτός από το να είναι ένα σχέδιο στο οποίο σχηματίζονται ενδιαφέρουσες γεωμετρικές σχέσεις, είναι ένα σχέδιο του σύμπαντος. Ίσως κάθε αστρολογικός χάρτης να είναι η ατομική αντανάκλαση του Θεϊκού σχεδίου, το συμπαντικό αποτύπωμα για κάθε άνθρωπο.

Τα συστατικά στοιχεία της αστρολογίας είναι βαθιά ριζωμένα στη μυθολογία του κόσμου. Μεταφέρουν την αρχαία σοφία των αρχέγονων αληθειών, μα έχουν ακόμη τραφεί μέσα στους αιώνες στους οποίους αναπτύχθηκε και μελετήθηκε η αστρολογία με την ενέργεια από την προσήλωση των αστρολόγων και των μυστικιστών που τη μελέτησαν. Αυτά τα στοιχεία, γεννημένα από δύναμη και συγκεντρώνοντας στην πορεία του χρόνου δύναμη γίνονται πανίσχυρα. Όταν ένα σύστημα έχει την ικανότητα να ελκύει τους ερευνητές στη μελέτη του σημαίνει ότι εκλύει κάποιου είδους ενέργεια, είναι ζωντανό σύστημα. Η αστρολογία ήταν αλήθεια και η αστρολογία γίνεται αλήθεια συνεχώς, έλκοντας πίστη προς αυτήν. Η αστρολογία είναι μια όμορφη ιστορία με ήρωες όλα τα σύμβολα που λάτρεψε ο άνθρωπος. Από αυτή την όμορφη ιστορία ξεπηδούν όμορφες πλοκές, τα προσωπικά ωροσκόπια.

Φρούλη Τ.

No comments: